Επαναπατρισμοί


 

Τα γραφεία τελετών Φωτεινόπουλος είναι δίπλα σε πολλούς ανθρώπους που έχουν την επιθυμία να ενταφιαστούν στον τόπο καταγωγής τους. Γι ' αυτό αναλαμβάνουμε την μεταφορά της σορού πλήρως καθώς και την τέλεση της κηδείας με ασφάλεια και συνέπεια σε κάθε μέρος της Ελλάδας , σε Βαλκανικές χώρες , σε Ανατολικές χώρες , σε Ευρωπαϊκές χώρες και σε λοιπές χώρες του εξωτερικού.


Copyright © 2014-2018. All Rights Reserved.